Eikern Fi skevernforening

Eikern Fi skevernforening

Eikern Fi skevernforening

Eikern Fi skevernforening

          

                           eikern@eikernfiskevern-forening.net

Bilder og fagstoff som blir innsendt til vår mail adresse anses som

godkjent fra innsender til å kunne publiseres på våre nettsider.

Beskjeder eller andre henvendelser blir selvfølgelig ikke lagt ut.

                 

 

                 Skal du kontakte oss eller sende oss noe pr. brev så er vår post adresse :      Eikern Fiskevernforening 

                                                                                                                                                                                            v/Bjørn-Egil Kristoffersen

                                                                                                                 Nøstetangen  5

                                                                                                                 3300  Hokksund

Til forsiden